Selecteer een pagina

Privacyverklaring Boetiek Yentl

Wanneer u op onze website komt of contact met ons opneemt dan deelt u soms persoonsgegevens met ons. Boetiek Yentl gaat zorgvuldig om met deze gegevens, we respecteren de privacy van u als bezoeker en van onze klant en gaan vertrouwelijk om met de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Boetiek Yentl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeldt in deze privacyverklaring. De winkel is gevestigd aan De Clercqstraat 29, 1053 AB te Amsterdam en tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via yentlamsterdam@gmail.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u vertellen en waarmee u zichzelf kunt identificeren. Hierin wordt een onderscheidt gemaakt in algemene en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, geloof, gezondheid en / of een strafrechtelijk verleden.

Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yentlamsterdam@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Boetiek Yentl verwerkt diverse gegevens van u doordat u gebruik maakt van onze servers en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft, bijvoorbeeld via e-mail. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • IBAN-nummer (bij pintransactie)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boetiek Yentl verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk tot dienst te staan en met de volgende doelen:

 • Om (telefonisch) contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, bijvoorbeeld bij het doorgeven van onze belastingaangifte.

Het opslaan en verwerken van bovenstaande gegevens om bovenstaande doelen te kunnen realiseren valt allen onder de wettelijke grondslagen. Boetiek Yentl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fiscale gegevens worden zeven (7) jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boetiek Yentl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boetiek Yentl gebruikt uitsluitend functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Boetiek Yentl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het plaatsen van functionele hebben wij uw toestemming niet nodig, mede omdat de cookies geen persoonsgegevens van u verwerken of opslaan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens.
 • U mag de toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van u verwerken.
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;

Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten dan verzoeken wij u om dit verzoek in te dienen via yentlamsterdam@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is aangevraagd verzoeken wij u om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken op uw verzoek reageren.

Datalek

Boetiek Yentl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvinden dan houden wij ons aan de bijbehorende meldplicht en melden wij de datalek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Personeelsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen wij u vriendelijk maar dringend om dit zo snel mogelijk bij ons te melden via yentlamsterdam@gmail.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boetiek Yentl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yentlamsterdam@gmail.com.

Aansprakelijkheid

Boetiek Yentl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yentlamsterdam@gmail.com.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie: 30 januari 2020

Contact

yentlamsterdam@gmail.com

De Clercqstraat 29
1053AB Amsterdam

KvK: 73666904
Btw: NL001339711B65

Openingstijden

 • Zo - Ma : Gesloten
 • Di & Do : 12:00 - 17:30
 • Wo & Vr : 11:00 - 17:30
 • Za: 11:00 - 17:00